W dniu 01 września 2020 roku uczniowie szkoły, po kilkumiesięcznej przerwie, spowodowanej zawieszeniem zajęć w szkole i przerwą wakacyjną, spotkali sie ze swoimi wychowawcami w klasach. Nie odbyła się tradycyjna akademia ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną.

Czytaj więcej...

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów w dniu 01 września 2020 roku na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu.
Przedstawiamy harmonogram: Uczniowie klas II, III i IV technikum i branżowej szkoły I stopnia spotkają się o godz. 8.10 ze swoimi wychowawcami

Czytaj więcej...

Do 18 sierpnia 2020 r. należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe).
W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r., wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu.

Czytaj więcej...

„Wszystko, co zdarza się raz, może już nie przydarzyć się nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno i trzeci." (P. Coelho)

Na ten moment uczniowie czekali od dawna. 26 czerwca zakończył się rok szkolny i rozpoczęły się wakacje. Ze względu na restrykcje wprowadzone w ramach walki z koronawirusem zakończenie roku szkolnego po kilku miesiącach zdalnej nauki nie wyglądało tak, jak w poprzednich latach.

Czytaj więcej...

Przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku

Czytaj więcej...

Drodzy Uczniowie
Dyrektor szkoły oraz wychowawcy klas serdecznie zapraszają Was na uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020 które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 roku w szkole na sali gimnastycznej.
W związku z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, zakończenie roku szkolnego zostanie zorganizowane dla poszczególnych klas w różnych godzinach na sali gimnastycznej

Czytaj więcej...

Strona 12 z 79

REKRUTACJA 2021/2022

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top