Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne
Zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. Określono zasady, na podstawie Rozporządzenia MEN, o prowadzeniu nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Czytaj więcej...

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Czytaj więcej...

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r.
Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec –lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły albo OKE.

Deklaracja egzamin zawodowy do pobrania

Wszyscy uczniowie technikum i szkoły branżowej zobowiązani są do codziennego logowania się na dziennik elektroniczny oraz skrzynkę mailową, o co Was wszystkich bardzo proszę, gdzie codziennie przekazywane są przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów informacje i pliki w ramach nauczania zdalnego.
Proszę o odczytywanie przesłanych informacji i zaangażowanie się w realizację programów nauczania.
W związku z doniesieniami, że zawieszenie zajęć może zostać przedłużone, uczniowie i nauczyciele którzy zrealizują podstawę programową, nie będą musieli prawdopodobnie odrabiać dni wolnych w wakacje.

Dyrektor Szkoły Jarosław Boryczka

Epodreczniki.pl, podręcznik internetowy „Włącz Polskę", portale edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia czy Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji to strony, które mogą być wykorzystywane do zdalnej pracy z uczniami w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Materiały znajdują się pod adresem 
https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej zawiesza się od dnia 12 marca do dnia 25 marca 2020 roku zajęcia dydaktyczno wychowawcze w szkole. Oznacza to, że w tym okresie szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno wychowawczych dla uczniów.

Strona 10 z 72

REKRUTACJA 2021/2022
 

PREZENTACJA O SZKOLE


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top