Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół w Brniu pragnie włączyć się do 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 31 stycznia. I ty możesz wesprzeć dzieci z oddziałów laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Nie przejdźmy obojętnie - liczy się każdy „grosz" na ten szczytny cel.
Zachęcamy uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły do udziału w akcji. A może ktoś ze znajomych też chciałby pomóc? Wolontariuszem jest Kacper Kaczówka z kl 2 TB. Wpłaty można dokonać na podany link do e-skarbonki:
https://eskarbonka.wosp.org.pl/we2jgj Wybierając metodę płatności PayU można w prosty sposób zapłacić blikiem.

Liczymy na was!!!!

OKE w Krakowie informuje, że w roku 2021 egzamin maturalny przeprowadzany jest z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej (§ 11kzc 1).
W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, [...] lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Absolwent/uczeń, przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów (zał. 30.) do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do 15 stycznia 2021 r. lub do dyrektora szkoły macierzystej do 8 lutego 2021 r.

W informacji absolwent/uczeń uzasadnia konieczność przystąpienia do części ustnej egzaminu oraz dołącza do niej dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

W przypadku, gdy nie złożą Państwo korekty deklaracji maturalnej w ww. terminie, zgłoszenie do egzaminu w części ustnej zostanie anulowane – nie przystępują Państwo do egzaminu ustnego.

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego i:

  • nie przystąpi do tego egzaminu lub otrzyma poniżej 30% punktów z egzaminu obowiązkowego lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie będzie miał adnotację: „W 2021 r. egzaminu nie przeprowadzano.”
  • otrzyma min. 30% punktów z egzaminu obowiązkowego – na świadectwie będzie miał wynik procentowy
  • nie przystąpi do tego egzaminu dodatkowego lub egzamin zostanie mu unieważniony – na świadectwie otrzyma wynik - 0%
  • przystąpi do egzaminu dodatkowego - na świadectwie będzie miał wynik procentowy.

Informujemy, że w roku 2021 absolwent/uczeń nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego (§ 11kzc 3).

Jeśli zdający zadeklaruje przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i:

  • nie przystąpi do tego egzaminu (w kolejnych latach będzie naliczana opłata za egzamin z tego przedmiotu) lub unieważni mu się ten egzamin – na świadectwie otrzyma wynik - 0%
  • przystąpi do tego egzaminu maturalnego – na świadectwie będzie miał wpisany wynik procentowy, jaki uzyskał na egzaminie (np.: 0%, 12%, 36%, 80%).

Jeżeli absolwent/uczeń nie zamierza przestąpić do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, musi dokonać korekty w deklaracji:

  • złożonej do OKE w Krakowie do 15 stycznia 2021 r. (przesłać zaktualizowaną deklarację - wariant B albo wariant C)
  • złożonej do szkoły macierzystej do 8 lutego 2021 r. (przekazać zaktualizowaną deklarację – wariant A)

Informujemy, że w roku 2021:

Absolwenci, którzy w latach ubiegłych (2016-2020) nie otrzymali świadectwa dojrzałości, ponieważ:
     1) nie zdali jednego lub więcej egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz/lub
     2) nie przystąpili do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,

ale zdali egzaminy z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej (tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym), mogą w 2021 r. uzyskać świadectwo dojrzałości bez przystępowania do "brakujących" egzaminów.

Informacja o egzaminie maturalnym 2021 aktualizacja
Zmiany w egzaminie maturalnym w 2021 roku

Samorząd Szkolny pragnie złożyć Wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego - miejmy nadzieję - lepszego 2021 Roku.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu

Jak co roku w grudniu Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta obchodzi swoje święto w rocznicę śmierci pisarza.
Z uwagi na niecodzienną sytuację w kraju związaną z zagrożeniem epidemicznym formuła tegorocznych obchodów musiała ulec zmianie.
Zapraszamy Państwa, Uczniów, Absolwentów, Pracowników do zapoznania się z okolicznościowymi przemówieniami Dyrektora Szkoły, Pana Jarosława Boryczki, Starosty Powiatu Dąbrowskiego, Pana Lesława Wieczorka oraz prezentacją multimedialną upamiętniającą 75 lat funkcjonowania Szkoły w Brniu.

Strona 10 z 81

REKRUTACJA 2021/2022

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top