W dniu 8 kwietnia w Centrum Polonii w Brniu odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organizatorami Turnieju byli  Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Fundatorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie. W eliminacjach udział wzięli uczniowie klasy I Technikum Architektury Krajobrazu Monika Sobieraj i Krzysztof Brzyś, których do udziału w konkursie przygotowywał Bogdan Kowal. Młodzież odebrała podziękowania i dyplomy za uczestnictwo.

W pierwszy dzień wiosny naszą szkołę odwiedzili mili goście – uczniowie zaprzyjaźnionych gimnazjów wraz ze swymi opiekunami. Nasi młodsi (przyszli?) koledzy mieli okazję zwiedzić  szkołę oraz  zapoznać się z przygotowanymi na tę okazję prezentacjami kierunków kształcenia oraz ofertą edukacyjną.  Przedstawił ją pan dyrektor w swym powitalnym wystąpieniu, następnie goście mogli zapoznać się z ofertą projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” przedstawioną przez panią Lucynę Rusnak.  Podczas spaceru po szkole gimnazjaliści mogli uczestniczyć    w lekcjach otwartych z języka angielskiego, historii, technologii informacyjnej,  zajęć terenowych z geodezji czy przedmiotów zawodowych w technikach: budowlanym, inżynierii środowiska i melioracji, architektury krajobrazu i agrobiznesu.  Można było również wziąć udział w warsztatach rękodzieła świątecznego, turniejach i konkursach sportowych, pokazie sposobów udzielania pierwszej pomocy oraz  posłuchać występu szkolnego zespołu muzycznego. Na zakończenie goście udali się do sąsiadującego ze szkołą Centrum Polonii,  gdzie mogli zapoznać się działalnością tej instytucji.

W marcu uczniowie naszej szkoły zmagali się z zawiłościami ortografii polskiej. Uczniowie wzięli udział w międzyklasowym XV Szkolnym Konkursie Ortograficznym, organizowanym co roku przez nauczycielki języka polskiego,  Barbarę Grzebieniowską i Beatę Kuchtę. W konkursie wzięło udział 165 uczniów .  Spośród nich wyłoniono grupę czternastu finalistów.  Oto oni:

 • Grabka Karolina
 • Ryczek Wojciech
 • Moździerz Sebastian
 • Czupryna Paweł
 • Knaga Rafał
 • Węgiel Michal
 • Kot Mikołaj
 • Nowakowska Aleksandra
 • Rachmaciej Aleksandra
 • Boduch Krzysztof
 • Snopek Marcin
 • Bielaszka Karolina
 • Moździerz Mateusz
 • Toczek Wojciech

14 marca odbył się drugi etap konkursu. Wymienieni wyżej uczniowie pisali dyktando finałowe, którego zwycięzcami zostali:

 

 1. Karolina Bielaszka, kl. IV TIŚiM
 2. Mateusz Moździerz, kl. IV TB
 3. Wojciech Toczek, kl. IV TB, Mikołaj Kot, kl. II TIŚiM

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu do udziału

w SZKOLNYM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM Z OKAZJI DNIA ZIEMII

pt. „PRZYRODA BUDZI SIĘ DO ŻYCIA”

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Uczestnicy mogą zgłaszać maksymalnie 3 zdjęcia w dwóch kategoriach:
 • krajobraz
 • osobliwość natury
 1. Zgłoszenia są przyjmowane w terminie od 15 marca do 15 kwietnia 2013.
 2. Fotografie należy zgłaszać TYLKO w formie elektronicznej, zapisując je na płycie CD. Płytę należy opisać podając imię, nazwisko, klasę oraz w terminie dostarczyć organizatorom konkursu.
 3. Niedozwolone jest kopiowanie zdjęć z Internetu. Przyjmowane są wyłącznie prace autorskie.
 4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wyróżnionych zdjęć.
 5. Najciekawsze zdjęcia zostaną wywołane i opublikowane w szkole 22 kwietnia 2013.
 6. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę.
 7. W celu uzyskania bliższych informacji należy kontaktować się z organizatorami konkursu.
 8. Organizatorzy konkursu: Alicja Krakowska, Iwona Świerczek.

Wioleta Skowron, uczennica Technikum Agrobiznesu, wzięła udział w XIV Międzyszkolnym Przeglądzie Piosenki Angielskiej, który odbył się 19 marca 2013 w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie - Mościcach. Reprezentując Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, Wiola zaśpiewała piosenkę „ You will never know” – Imany. W konkursie wzięło udział 21 szkół ponadgimnazjalnych oraz 11 gimnazjów. Uczestnicy prezentowali wysoki poziom językowy  oraz muzyczno-wokalny, co nie ułatwiło pracy  jury. Celem konkursu było promowanie nauki języka angielskiego, rozwijanie talentów oraz nawiązywanie kontaktów międzyszkolnych. Efektem współpracy nauczycieli naszej szkoły (Bogdana Kowala i Iwony Świerczek) był występ naszej uczennicy, która niestety za kilka tygodni kończy naukę w naszej szkole. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tym przeglądzie, gdyż już prowadzimy działania związane z   V edycją  Konkursu Piosenki Anglojęzycznej organizowanego przez ZSP w Brniu.

02 marca 2013 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie odbyły się eliminacje okręgowe XXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w których uczestniczyli uczniowie Technikum Budowlanego ZSP w Brniu. W olimpiadzie wzięli udział: uczniowie klasy czwartej Technikum Budowlanego Mateusz Moździerz i Wojciech Wałaszek. Uczniowie godnie reprezentowali naszą Szkołę. Opiekunem uczniów podczas olimpiady była pani mgr inż. Agata Dziedzic-Stolińska. Otwarcie Olimpiady nastąpiło o godz. 900 . Przybyłych z 20 szkół uczniów i opiekunów oraz członków komisji powitał Pełnomocnik Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Pan Ryszard Daniel. Przedstawił skład komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem olimpiady. W dalszej części członkowie komisji wygłosili krótkie przemówienia, po czym przedstawiciele opiekunów sprawdzili oryginalność prac i rozpoczęła się pierwsza część olimpiady. Całość zawodów składa się z dwóch części trwających po 120 minut. W zmaganiach wzięło udział 67 uczniów z 20 szkół podkarpacia i małopolski. Pierwszych siedem miejsc premiowane było awansem do zawodów centralnych Olimpiady, które w tym roku odbędą się w Nowym Sączu.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności budowlanych jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Celem Olimpiady jest:

• rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych,

• kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,

• lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,

• wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,

• zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa,

• zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,

• doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,

• stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

02 marca 2013 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie odbyły się eliminacje okręgowe XXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w których uczestniczyli uczniowie Technikum Budowlanego ZSP w Brniu. W olimpiadzie wzięli udział: uczniowie klasy czwartej Technikum Budowlanego Mateusz Moździerz i Wojciech Wałaszek. Uczniowie godnie reprezentowali naszą Szkołę. Opiekunem uczniów podczas olimpiady była pani mgr inż. Agata Dziedzic-Stolińska. Otwarcie Olimpiady nastąpiło o godz. 900 . Przybyłych z 20 szkół uczniów i opiekunów oraz członków komisji powitał Pełnomocnik Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Pan Ryszard Daniel. Przedstawił skład komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem olimpiady. W dalszej części członkowie komisji wygłosili krótkie przemówienia, po czym przedstawiciele opiekunów sprawdzili oryginalność prac i rozpoczęła się pierwsza część olimpiady. Całość zawodów składa się z dwóch części trwających po 120 minut. W zmaganiach wzięło udział 67 uczniów z 20 szkół podkarpacia i małopolski. Pierwszych siedem miejsc premiowane było awansem do zawodów centralnych Olimpiady, które w tym roku odbędą się w Nowym Sączu.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności budowlanych jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Celem Olimpiady jest:

 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy
  i umiejętności budowlanych,
 • kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,
 • lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,
 • wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa,
 • zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,
 • doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,
 • stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

 

02 marca 2013 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie odbyły się eliminacje okręgowe XXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,                      w których uczestniczyli uczniowie Technikum Budowlanego ZSP w Brniu.                                      W olimpiadzie wzięli udział: uczniowie klasy czwartej Technikum Budowlanego                          Mateusz Moździerz i Wojciech Wałaszek. Uczniowie godnie reprezentowali naszą Szkołę. Opiekunem uczniów podczas olimpiady była pani mgr inż. Agata Dziedzic-Stolińska. Otwarcie Olimpiady nastąpiło o godz. 900 . Przybyłych z 20 szkół uczniów i opiekunów oraz członków komisji powitał Pełnomocnik Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy                                     i Umiejętności Budowlanych Pan Ryszard Daniel. Przedstawił skład komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem olimpiady. W dalszej części członkowie komisji wygłosili krótkie przemówienia, po czym przedstawiciele opiekunów sprawdzili oryginalność prac i rozpoczęła się pierwsza część olimpiady.                                                                                                          Całość zawodów składa się z dwóch części trwających po 120 minut.                                                         W zmaganiach wzięło udział 67 uczniów z 20 szkół podkarpacia i małopolski. Pierwszych siedem miejsc premiowane było awansem do zawodów centralnych Olimpiady, które w tym roku odbędą się w Nowym Sączu.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności budowlanych jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Celem Olimpiady jest:

 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy
  i umiejętności budowlanych,
 • kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,
 • lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,
 • wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi            w dziedzinie budownictwa,
 • zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,
 • doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,
 • stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

 

02 marca 2013 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie odbyły się eliminacje okręgowe XXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,                      w których uczestniczyli uczniowie Technikum Budowlanego ZSP w Brniu.                                      W olimpiadzie wzięli udział: uczniowie klasy czwartej Technikum Budowlanego                          Mateusz Moździerz i Wojciech Wałaszek. Uczniowie godnie reprezentowali naszą Szkołę. Opiekunem uczniów podczas olimpiady była pani mgr inż. Agata Dziedzic-Stolińska. Otwarcie Olimpiady nastąpiło o godz. 900 . Przybyłych z 20 szkół uczniów i opiekunów oraz członków komisji powitał Pełnomocnik Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy                                     i Umiejętności Budowlanych Pan Ryszard Daniel. Przedstawił skład komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem olimpiady. W dalszej części członkowie komisji wygłosili krótkie przemówienia, po czym przedstawiciele opiekunów sprawdzili oryginalność prac i rozpoczęła się pierwsza część olimpiady.                                                                                                          Całość zawodów składa się z dwóch części trwających po 120 minut.                                                         W zmaganiach wzięło udział 67 uczniów z 20 szkół podkarpacia i małopolski. Pierwszych siedem miejsc premiowane było awansem do zawodów centralnych Olimpiady, które w tym roku odbędą się w Nowym Sączu.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności budowlanych jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Celem Olimpiady jest:

 • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy
  i umiejętności budowlanych,
 • kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,
 • lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,
 • wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi            w dziedzinie budownictwa,
 • zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,
 • doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,
 • stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

02 marca 2013 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie odbyły się eliminacje okręgowe XXVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w których uczestniczyli uczniowie Technikum Budowlanego ZSP w Brniu. W olimpiadzie wzięli udział: uczniowie klasy czwartej Technikum Budowlanego Mateusz Moździerz i Wojciech Wałaszek. Uczniowie godnie reprezentowali naszą Szkołę. Opiekunem uczniów podczas olimpiady była pani mgr inż. Agata Dziedzic-Stolińska. Otwarcie Olimpiady nastąpiło o godz. 900 . Przybyłych z 20 szkół uczniów i opiekunów oraz członków komisji powitał Pełnomocnik Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Pan Ryszard Daniel. Przedstawił skład komisji czuwającej nad prawidłowym przebiegiem olimpiady. W dalszej części członkowie komisji wygłosili krótkie przemówienia, po czym przedstawiciele opiekunów sprawdzili oryginalność prac i rozpoczęła się pierwsza część olimpiady. Całość zawodów składa się z dwóch części trwających po 120 minut. W zmaganiach wzięło udział 67 uczniów z 20 szkół podkarpacia i małopolski. Pierwszych siedem miejsc premiowane było awansem do zawodów centralnych Olimpiady, które w tym roku odbędą się w Nowym Sączu.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy i Umiejętności budowlanych jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Celem Olimpiady jest:

• rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy

i umiejętności budowlanych,

• kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych,

• lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,

• wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,

• zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa,

• zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków szlachetnego współzawodnictwa,

• doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,

• stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

 

 

5 marca  br .  w ramach realizacji Szkolnego Kalendarza Sportowego  w hali sportowej  ZSP Nr 1   reprezentacja ZSP Breń  wzięła udział w zawodach Piłki Siatkowej o tytuł  Mistrza  Powiatu i awans do zawodów   rejonowych.

Zgłosiły się   4 drużyny: ZSP Nr 1  Dąbrowa Tarnowska;  ZSP Nr 2 Dąbrowa Tarnowska, ZSP Szczucin, ZSP Breń.

Mecze rozegrane zostały w systemie  każdy z każdym; do  dwóch wygranych setów.

Sędziowali: Anna Chmura, Łukasz Łata, Michał  Borsa.

Wyniki rozegranych spotkań:

 1. ZSP Nr 1 -  ZSP Nr 2 -  2 : 0  ( 25:21) ; ( 25 :22 )
 2. ZSP Breń – ZSP Szczucin -   2 : 0 ( 25:13 ) ; (  25 : 13 )
 3. ZSP Nr 1 -  ZSP Breń -  0 : 2  (  23 : 25 ) ; (  23 : 25 )
 4. ZSP Nr 2 -  ZSP Szczucin -  0 : 2 ( 23 : 25 ) ; (  19 : 25 )
 5. ZSP Nr 1 – ZSP Szczucin -   1 : 2  (  15 : 25 ) ; (  25 : 23 ) ; ( 13 : 15 )
 6. ZSP Nr 2 – ZSP Breń -  0 : 2 (  9 : 25 ) ; (  10 : 25 )

I miejsce  i tytuł  Mistrza Powiatu  zdobyła drużyna  chłopców z ZSP  w Brniu  w składzie:  Paweł  Czajkowski,  Damian Bania,  Maciej Chmielewski,  Grzegorz Kaczówka,  Kamil Węgiel,  Konrad Wąsik,  Karol Wąsik,  Grzegorz Kusek,  Lucjan Pasternak,  Dariusz Borek,  Artur Marek.

II miejsce – V-ce Mistrz Powiatu -  ZSP Szczucin

III – ZSP Nr 1 Dąbrowa Tarnowska

IV – ZSP Nr 2  Dąbrowa Tarnowska

Wszystkie uczestniczące w turnieju drużyny   otrzymały dyplomy , które  w imieniu Starosty  Dąbrowskiego  wręczał Michał Borsa.

Strona 81 z 87

REKRUTACJA 2022/2023

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top