W związku z przekazaną przez Ministra Edukacji Narodowej informacją o przesunięciu terminu przeprowadzenia egzaminu maturalnego ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, informuję, że dni: 28 kwietnia oraz 4,5 i 6 maja 2020 roku nie są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19I
Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

Informacja Dyrektora Szkoły dotycząca uczniów branżowej szkoły I stopnia
Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mają obowiązek zwolnienia ich z konieczności świadczenia pracy.

Czytaj więcej...

Proszę o przeczytanie informacji o próbnym egzaminie maturalnym zamieszczoną pod linkiem: http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200324%20Proba%20EM.pdf

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić próbę od 2 do 8 kwietnia br.

Czytaj więcej...

Informacja Dyrektora szkoły dla ucznia i rodzica w związku z rozpoczęciem od dnia 25 marca 2020 r. nauczania zdalnego
1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole, proces edukacyjny będzie realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 2020r.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
3. Zasady komunikacji z uczniami ustalają poszczególni nauczyciele.
4. W zdalnym nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja poprzez dziennik elektroniczny Vulcan, pocztę elektroniczną, platformy edukacyjne, komunikatory lub grupy społecznościowe.

Czytaj więcej...

Strona 9 z 72

REKRUTACJA 2021/2022
 

PREZENTACJA O SZKOLE


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top