„Kocham, lubię, szanuję … nie śmiecę” – to hasło nawiązujące do ludowej wyliczanki, zachęcające do zastanowienia się nad naszym stosunkiem do otaczającego nas środowiska i wynikającymi z niego konsekwencjami.

17 września 2012 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu zorganizowali lokalne sprzątanie świata na terenie przyległym do szkoły, włączając się tym samym do ogólnopolskiej akcji. W związku z trwającym zaawansowanym remontem przyległych dróg oraz prac w sąsiadującym parku zmuszeni byliśmy zawęzić obszar sprzątania do terenu szkoły.

Uczniowie klasy 2 ZSZ oraz klasy 1 Technikum Architektury Krajobrazu i Agrobiznesu „posprzątali” otaczający nas świat segregując zebrane odpady na plastik, szkło, metal oraz papier. Pocieszającym jest fakt, iż w obecnym roku śmieci było mniej, jednak w dalszym ciągu należy podejmować wszelkie starania aby społeczeństwo zaprzestało śmiecenia. Oprócz uczniów w akcję włączyło się kilku nauczycieli (A. Mazur-Pływacz, M. Piątek, I. Świerczek, M. Panek, J. Będkowski oraz B. Kowal). W szkole odbywają się także inne przedsięwzięcia edukacyjne zachęcające do nie śmiecenia – właśnie rusza kolejna edycja konkursu ‘EKO-KLASA’.

Młodzież, nauczyciele oraz dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu rozpoczęła nowy rok szkolny mszą świętą, którą odprawił ks. mgr Krzysztof Trzepacz w Kaplicy w Podborzu. Po krótkiej przerwie spotkano się w sali gimnastycznej by podczas uroczystości inauguracyjnej oficjalnie rozpocząć pierwszy dzień nauki.

Dyrektor szkoły, mgr Jarosław Boryczka, powitał uczniów i nauczycieli po okresie wakacyjnego wypoczynku, życząc im owocnej pracy, podejmowania nowych wyzwań oraz realizowania swoich pasji i zainteresowań. Przekazał także życzenia skierowane do młodzieży i Grona Pedagogicznego od zarządu Powiatu Dąbrowskiego. Przy okazji uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego wręczone zostały także akty mianowania na stopnie awansu zawodowego nauczycielom, którzy w okresie wakacji je uzyskali. Dyrektor i uczniowie gromko powitali pierwszoklasistów, którzy w dniu dzisiejszym złożyli ślubowanie i rozpoczynają naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.

Oprócz pierwszoklasistów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu powitano dziś także nowych nauczycieli: mgr Monikę Podosek, mgr Annę Czosnykę, mgr Katarzynę Słomczyńską oraz mgr Magdalenę Marciniak.

Wszyscy zebrani na uroczystości byli pełni nadziei i wiary, że nowy rok szkolny będzie pełen sukcesów i pozytywnych emocji a współpraca zaowocuje dobrymi wynikami oraz satysfakcją uczniów, rodziców i nauczycieli.

„Hura! WAKACJE!" Takimi słowami pożegnano rok szkolny 2011/2012 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu. Dziś 29 czerwca 2012 roku dyrektor Jarosław Boryczka, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie zakończyli mijający rok szkolny. Jak zawsze w tym ulubionym przez wszystkich dniu, na który w tym roku czekano aż o tydzień dłużej, zgromadzono się na akademii by rozdać i odebrać zasłużone i zapracowane wyróżnienia, podziękowania oraz oklaski.

Pani Mariola Smolorz - NaczelnikWydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego  towarzyszyła młodzieży i nauczycielom podczas tej uroczystości, przekazując  w imieniu swoim, Starosty i Wicestarosty Dąbrowskiego wyróżnienia i gratulacje dla wybitnych uczniów oraz  życzenia udanych wakacji dla wszystkich uczniów i nauczycieli.

Padło wiele podziękowań i gratulacji. Nagrodzono osoby wyróżniające się w nauce, zachowaniu oraz pracy na rzecz szkoły  i środowiska lokalnego. Wśród nagrodzonych za najwyższe osiągnięcia edukacyjne  byli między innymi: Wojciech Rembowski, Grzegorz Kusek, Dariusz Borek, Mateusz Moździerz, Paweł Strycharz, Lucjan Pasternak, Michał Węgiel.  Nie zapomniano także o uczniach, którzy w ciągu roku wielokrotnie angażowali się  w życie szkoły. Wiele pochwał przypadło dla redakcji szkolnej gazetki ‘BREŃ BEZ CENZURY’. Nagrodzono także wszystkich „sportowców”, którzy w tym roku zdobywali gole i medale reprezentując naszą szkołę. Młodzież złożyła podziękowania nauczycielom i wychowawcom za  ich pracę i trud włożony w edukowanie i wychowywanie.

Uczniowie pożegnali się ze szkołą na okres wakacji obiecując, że powrócą wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego pełni energii, z nowymi postanowieniami by znów zapełniać puste strony dzienników.

Nauczyciele i młodzież ZSP w Brniu życzą wszystkim osobom pracującym w szkołach oraz wszystkim uczniom udanych wakacji i zasłużonego odpoczynku.

W poniedziałek 25 czerwca, laureaci XXXVI Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Inżynieria i Ochrona Środowiska i uczniowie klasy III TIŚiM – Grzegorz Kusek i Wojciech Rembowski otrzymali okolicznościowe listy gratulacyjne od Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. dydaktyki - Pana prof. dr hab. Andrzeja Mani. Oprócz gratulacji znakomitych osiągnięć w finale OWiUR i wyrazów uznania za trud włożony w naukę, zaproponował także, aby uczniowie ZSP w Brniu podjęli studia w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w trakcie rekrutacji, jako laureaci ogólnopolskiej olimpiady uzyskają znaczne przywileje m. in. pierwszeństwo na liście rankingowej, maksymalny wynik kwalifikacji na wszystkie studia, dla których w zasadach rekrutacji uwzględniany jest przedmiot odpowiadający olimpiadzie (w tym przypadku jest to biologia) oraz możliwość uzyskania stypendium olimpijskiego.

Pod takim hasłem 14 czerwca odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej w Bibliotece Gminnej w Oleśnie. Uczniowie klasy III Technikum Budowlanego od października 2011 przygotowywali się do tej chwili. Wykonali zdjęcia 18 obiektów zabytkowych na jesień, w zimie i na wiosnę. Później opracowali prezentację multimedialną przedstawiającą historię zabytków. Na otwarcie wystawy przybyli zaproszeni goście: ze Starostwa Powiatowego, Straży Pożarnej z Dąbrowy Tarnowskiej i Olesna, zaprzyjaźnionych bibliotek, Urzędu Gminy Olesno, Centrum Polonii w Brniu przez osoby sprzyjające naszej szkole i Bibliotece. Zgromadzonych gości przywitała pani Małgorzata Morawiec, dyrektor Biblioteki. Potem Jarosław Boryczka, dyrektor ZSP, podziękował zgromadzonym za przybycie, a uczniom  za pracę. Wystawa została przygotowana we współpracy z Biblioteką Gminną w Oleśnie oraz Wójtem Gminy Olesno, panem Witoldem Morawcem.Nad całością prac wykonanych metodą projektu czuwali pani Barbara Grzebieniowska i pan Paweł Bieś. 21 czerwca wystawa będzie przeniesiona do Centrum Polonii w Brniu.

Pod takim hasłem 14 czerwca odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej w Bibliotece Gminnej w Oleśnie. Uczniowie klasy III Technikum Budowlanego od października 2011 przygotowywali się do tej chwili. Wykonali zdjęcia 18 obiektów zabytkowych na jesień,         w zimie i na wiosnę. Później opracowali prezentację multimedialną przedstawiającą historię zabytków. Na otwarcie wystawy przybyli zaproszeni goście: ze Starostwa Powiatowego, Straży Pożarnej               z Dąbrowy Tarnowskiej i Olesna, zaprzyjaźn

Pod takim hasłem 14 czerwca odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej w Bibliotece Gminnej w Oleśnie. Uczniowie klasy III Technikum Budowlanego od października 2011 przygotowywali się do tej chwili. Wykonali zdjęcia 18 obiektów zabytkowych na jesień,         w zimie i na wiosnę. Później opracowali prezentację multimedialną przedstawiającą historię zabytków. Na otwarcie wystawy przybyli zaproszeni goście: ze Starostwa Powiatowego, Straży Pożarnej               z Dąbrowy Tarnowskiej i Olesna, zaprzyjaźnionych bibliotek, Urzędu Gminy Olesno, Centrum Polonii w Brniu przez osoby sprzyjające naszej szkole i Bibliotece. Zgromadzonych gości przywitała pani Małgorzata Morawiec, dyrektor Biblioteki. Potem Jarosław Boryczka, dyrektor ZSP, podziękował zgromadzonym za przybycie, a uczniom         za pracę. Wystawa została przygotowana we współpracy z Biblioteką Gminną w Oleśnie oraz Wójtem Gminy Olesno, panem                           W. Morawcem. Nad całością prac wykonanych metodą projektu czuwali pani Barbara Grzebieniowska i pan Paweł Bieś. 21 czerwca wystawa będzie przeniesiona do Centrum Polonii w Brniu.

ionych bibliotek, Urzędu Gminy Olesno, Centrum Polonii w Brniu przez osoby sprzyjające naszej szkole i Bibliotece. Zgromadzonych gości przywitała pani Małgorzata Morawiec, dyrektor Biblioteki. Potem Jarosław Boryczka, dyrektor ZSP, podziękował zgromadzonym za przybycie, a uczniom         za pracę. Wystawa została przygotowana we współpracy z Biblioteką Gminną w Oleśnie oraz Wójtem Gminy Olesno, panem                           W. Morawcem. Nad całością prac wykonanych metodą projektu czuwali pani Barbara Grzebieniowska i pan Paweł Bieś. 21 czerwca wystawa będzie przeniesiona do Centrum Polonii w Brniu.

Po sukcesie uczniów ZSP w Brniu na eliminacjach okręgowych, nadszedł czas na finał XXXVI Edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W tym roku decyzją Komitetu Głównego Olimpiady miejscem zmagań 214 uczniów z całej Polski, startujących w 9 blokach tematycznych w dniach 1-2 czerwca, była mała miejscowość położona niedaleko Garwolina w województwie mazowieckim – Miętne, gdzie znajduje się Zespół Szkół Rolniczych - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Stanisława Staszica.

Powiat Dąbrowski reprezentowali, startujący w bloku  Ochrona i Inżynieria Środowiska, uczniowie trzeciej klasy Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.

Miejsce II i tytuł laureata zdobył mieszkaniec Dąbrowy Tarnowskiej - Wojciech Rembowski zaś miejsce III i również tytuł laureata, pochodzący z miejscowości Słupiec - Grzegorz Kusek

Uczniowie ZSP w Brniu oprócz cennych nagród rzeczowych zdobyli również indeksy dowolnej uczelni o profilu rolniczym lub pokrewnym w Polsce, na którą zostaną przyjęci bez egzaminów i bez względu na wynik egzaminu maturalnego. Oprócz tego tytuł laureata zwalnia z 1 części egzaminu zawodowego w zawodzie technik inżynierii środowiska i melioracji, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z tej części egzaminu.


Do Olimpiady uczniów przygotowywała mgr inż. Alicja Krakowska

6 czerwca 2012 po raz czwarty zorganizowano Konkurs Piosenki Anglojęzycznej, który został zainicjowany w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu w 2009 roku. Do konkursu zostało zgłoszonych 24 uczestników z sześciu szkół gimnazjalnych i dwóch szkół ponadgimnazjalnych powiatu dąbrowskiego. Uczestnicy konkursu wykonali razem dziewiętnaście utworów między innymi takich gwiazd jak Adele, Depeche Mode, U2, John Lenon, Evanescense. Nie zabrakło utworów, które królują wśród młodzieży, a mianowicie piosenki z High School Musical, utworu Rihanny oraz Carly Rae Jepsen. Uczestnicy tegorocznej edycji Konkursu Piosenki Anglojęzycznej zaprezentowali wysoki poziom swoich umiejętności.

Jurorami w konkursie zostali: przewodniczący jury - Pan Stanisław Krawiec – dyrektor Centrum Polonii, Pani Dominika Łakoma  - anglistka, która oceniała umiejętności językowe wykonawców
oraz Pan Marcin Pasek – nauczyciel muzyki, który oceniał umiejętności wokalne.

I miejsce zdobył duet  reprezentujący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej: Klaudia Szwajkosz i Sebastian Mach, którzy fantastycznie wykonali utwór Eltona Johna
„Written in the Stars”. Werdykt jury był jednogłośny z opinią publiczności.

II miejsce zajęła uczennica Gimnazjum nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej  - Kinga Borsa za wyjątkowe wykonanie utworu z repertuaru Jewel – „Foolish Games”.

III miejsce wyśpiewała dla siebie Anna Lis, również uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej, która przy akompaniamencie kolegi (Marcina Frąca) wykonała utwór Christiny Perri – „Jar of Hearts”.

Jury przyznało także dwa wyróżnienia: dla Ingi Piotrowskiej, uczennicy Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz dla Karola Łuszcza, ucznia Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie. Zostali wyróżnieni za prezencję sceniczną, umiejętności językowe i dobór repertuaru. Wykonali utwory „A Night Like This” (Caro Emerald) oraz „Imagine”(John Lenon).

Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie opiekunom, którzy zachęcili i poświęcili czas na przygotowanie uczestników do konkursu. Jest nam bardzo miło, że na nasze zaproszenie jako goście przyjechali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej POMOCNA DŁOŃ z Dąbrowy Tarnowskiej wraz z opiekunami. Dziękujemy również sponsorom, którzy udzielili wsparcia finansowo- rzeczowego organizatorom. Dziękujemy: Wydawnictwu Oxford University Press, Panu Konradowi Taraska z firmy EWKOL, Filii Księgarni POLANGLO z Tarnowa, Starostwu Powiatowemu w Dąbrowie Tarnowskiej, Związkowi Klubów Polskich z Chicago, Panu Janowi Kowalowi z firmy SĘKPOL, Państwu Renacie i Jerzemu Pasternakom, właścicielom firmy JRK, Państwu Agacie i Jerzemu Olesiom, Pani Marii Sajdera – agentowi ubezpieczeń AVIVA oraz panu Marianowi Szajorowi, właścicielowi Stacji Kontroli Pojazdów. Za przygotowanie konkursu opowiedzielni byli Pani Iwona Świerczek i Pan Bogdan Kowal – nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.

Dziękujemy wszystkim za włączenie się do Konkursu Piosenki Anglojęzycznej i zapraszamy na kolejną edycję.

„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa…

Wtedy proste – dziękujemy – zawiera wszystko co chcemy wyrazić”.

Dyrekcja, organizatorzy Konkursu Piosenki Anglojęzycznej oraz młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Brniu pragną złożyć gorące podziękowania wszystkim sponsorom i ludziom dobrej woli.
Dzięki Państwa uprzejmości możliwe było zorganizowanie kolejnej edycji konkursu, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, a z roku na rok jego popularność wzrasta. Pragniemy niniejszym gorąco podziękować:

Wydawnictwu Oxford University Press

Filii Księgarni Językowych Polanglo  w Tarnowie

Panu Konradowi Taraska z firmy Ewkol

Panu  Janowi Kowalowi z firmy Sękpol

Państwu Renacie i Jerzemu Pasternakom – P.U.H -  JRK

Panu Marianowi Szajorowi - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Transportowe

Państwu Agacie  i  Jerzemu Olesiom – Piekarnia ”Ziarneks”

Starostwu Powiatowemu w Dąbrowie Tarnowskiej

Pani Marii Sajdera – agentowi ubezpieczeniowemu AVIVA

Strona 76 z 78

REKRUTACJA 2021/2022

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top