Oferta szkoły na rok szkolny 2021/2022

I. Pięcioletnie technikum dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej

Technikum Budowlane

 

 

Technikum Architektury Krajobrazu

 

 

Technikum Agrobiznesu

 Technikum Rolnicze

Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji

 

 

 Technikum Geodezji

 

II. Branżowa Szkoła I-ego stopnia klasa wielozawodowa z praktyką u pracodawcy 3-letnia (oferta)

 

                     Oferta kursów kwalifikacyjnych