mgr Jarosław Boryczka Dyrektor szkoły
mgr inż. Alicja Krakowska
Kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Alicja Krakowska Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Joanna Gawlik Nauczyciel języka niemieckiego
mgr inż. Agata Dziedzic - Stolińska Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Barbara Grzebieniowska Nauczyciel języka polskiego
mgr  Marcin Kapuściak Nauczyciel matematyki i informatyki
lic. Bogdan Kowal Nauczyciel - instruktor nauki jazdy, przedmioty zawodowe
mgr Beata Kuchta Nauczyciel języka polskiego
mgr Teresa Domańska Nauczyciel przysposobienia obronnego
mgr Iwona Świerczek Nauczyciel języka angielskiego
mgr inż. Paweł Bieś Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Krzysztof Kozaczka Nauczyciel historii i wos
ks. mgr Jacek Sarota
Nauczyciel religii
mgr Jarosław Będkowski Nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Anna Mazur - Pływacz Nauczyciel biologii i geografii
mgr Mirosław Panek Nauczyciel wychowania fizycznego
mgr inż. Małgorzata Piątek-Chmura Nauczyciel przedmiotów zawodowych
mgr Sabina Orłowska-Grzech
Nauczyciel fizyki i chemii
mgr inż. Katarzyna Matusik-Kapuściak Nauczyciel przedmiotów zawodowych, bibliotekarz
mgr Joanna Janus Pedagog szkolny
mgr Danuta Zych Nauczyciel WDŻ
mgr Jolanta Rzeźniewska Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
mgr Monika Szczepańska Nauczyciel plastyki
mgr inż. Piotr Nowak Nauczyciel przedmiotów zawodowych