Podstawa Programowa Szkoła Branżowa I Stopnia

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dot. usługi transportowej

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dot. usługi szkoleniowej

Wniosek o dopuszczenie programu

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 2022/2023

Informacja na temat egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2019/2020

Wniosek ZFŚS

Zarządzenie Nr 09/21/22

Szkolenie egzamin maturalny 2022 cz.1

Szkolenie egzamin maturalny 2022 cz.2

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego.doc

Zgoda rodzica opiekuna prawnego na udział w wycieczce.docx

Podanie o zwolnienie ucznia z lekcji religii.doc

Zgoda na udział w zawodach sportowych.doc

Oświadczenie w sprawie uczęszczania na lekcje WDŻ.docx

Podanie o zwolnienie ucznia z lekcji wychowania fizycznego.doc

Oświadczenie ucznia w sprawie uczęszczania na lekcje religii.docx