Wydarzenia związane z projektem

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiego projektu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, realizowanego przez Fundację "Dbam o mój zasięg". Szkolnymi koordynatorami projektu są pani Joanna Gawlik oraz pan Marcin Kapuściak.
Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo to bezpłatny projekt dla wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce, którego głównym celem jest wspólna praca zmierzająca do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci. W naszej społeczności szkół zrzeszonych w projekcie będziemy poszukiwać równowagi między światem cyfrowym i tym rzeczywistym.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania nakierowane bezpośrednio na redukcję szkód związanych z izolacją społeczną, zdalną edukacją oraz wydłużonym czasem ekranowym. Szczególną uwagę poświęcimy na poprawę poziomu higieny cyfrowej bezpiecznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci, jak również a może nawet przede wszystkim z zakresu przeciwdziałania problemowi e-uzależnień.
Pamiętajmy, iż dbanie o higienę cyfrową jest wielką wartością, ale również i problemem. Problemem, który bardzo wyraźnie nasilił się w związku z pandemią koronawirusa.
W ramach realizowanego projektu prowadzone będą warsztaty dla uczniów oraz szkolenia, wykłady, warsztaty dla nauczycieli i rodziców. Ich głównym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której uczeń korzystając z zasobów sieci (smartfona, komputera, internetu, gier cyfrowych) poprawia swoje zdrowie psychiczne, fizyczne oraz społeczne (relacje). ZAPRASZAMY!!!

Chcesz poznać projekt? Publikacje do pobrania: 

https://dbamomojzasieg.pl/wp-content/uploads/2021/03/Mlodzi-Cyfrowi.-Nowe-technologie.-Relacje.-Dobrostan_ksiazka-1.pdf
https://zdalnenauczanie.org/wp-content/uploads/2020/10/ZDALNA-EDUKACJA_FINAL.pdf
https://dbamomojzasieg.pl/wp-content/uploads/2021/07/Granie-na-ekranie-rozlozone.pdf

 

REKRUTACJA 2022/2023

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top