Samorząd Uczniowski działa w składzie:

 

Przewodniczący Janusz Gadziała
Zastępca Przewodniczącego Sławomir Łucek
Skarbnik Wiktoria Wajda

Członkowie: 

Sebastian Wójtowicz
Marek Kiljan
Dominik Osak
Anna Mastalerz
Mikołaj Osak
Dagmara Paciorek
Maria Marioli
Karolina Mroczkowska
Przemysław Gołębiowski
 

opiekun Samorządu Szkolnego mgr Barbara Grzebieniowska

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący Celina Rodak
Zastępca Przewodniczącego Henryka Patryjak
Sekretarz Krzysztof Wytrwał
Skarbnik

Lucyna Sukiennik

 

Plan pracy samorządu uczniowskiego

A Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

1. Wybory samorządu szkolnego

2. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego, ustalenie terminów zebrań

3. Powołanie sekcji odpowiedzialnych za przepływ informacji, tablice informacyjne

B Uczestnictwo w pracy szkoły. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania: dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.

1. Zapoznanie się z dokumentami szkolnymi: Statutem, WSO itp...

2. Współpraca Samorządu Uczniowskiego z Dyrekcją, pedagogiem, wychowawcami, pracownikami obsługi technicznej.

3. Dbałość o ład i estetykę sal lekcyjnych, korytarzy i toalet na terenie szkoły

4. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na terenie szkoły i poza nią.

5. Promowanie szkoły w gimnazjach: współpraca z radą pedagogiczną w celu zorganizowania spotkań informacyjnych z gimnazjalistami i ich rodzicami.

6. Pomoc w przygotowaniu materiałów informacyjnych dla kandydatów.

7. Pomoc przy organizowaniu dni otwartych dla kandydatów i ich rodziców.

C Edukacja zdrowotna i ekologiczna

1. Dbałość o higienę osobistą i estetykę ubioru.

2. Wskazywanie zagrożeń związanych z alkoholem, nikotyną i narkotykami.

3. Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką i osobami kompetentnymi w celu ustalenia działań profilaktycznych.

D Tworzenie ceremoniału szkolnego.

1. Udział w szkolnych uroczystościach

2. Udział powiatowych uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych.

3. Zaplanowanie i przeprowadzenie projektów uczniowskich (np. akcje charytatywne – Szlachetna paczka)

E Integracja społeczności uczniowskiej, kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej; wyzwalania inicjatyw i pomysłowości uczniów

1. Pomoc w organizacji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

2. Współorganizowanie imprez szkolnych (Dzień Edukacji Narodowej, Wigilie Szkolne, walentynki, zakończenie nauki w klasach III i IV )

3. Rozbudzenie poczucia opiekuńczości wobec słabszych – udział w akcjach charytatywnych, zachęcanie klas do współzawodnictwa w organizowaniu zbiórki np. plastikowych zakrętek

4. Dzień bez przekleństw . Gazetka szkolna

5. Walentynki . Akcja

6. Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja, 11 Listopada . Okolicznościowa gazetka

7. Dzień bez papierosa Okolicznościowa gazetka.

8. Tydzień życzliwości. Akcja

9. Dzień Edukacji Narodowej. Życzenia dla nauczycieli i pracowników administracji

10. Mikołajki. Przygotowanie planu działania, rozpropagowanie wydarzenia, zapoznanie uczniów z zasadami wydarzenia. Uczniowie przebierają się w kostiumy związane ze świętami Bożego Narodzenia lub przybierają w swoim stroju świąteczne akcenty. Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu otrzyma cukierka od Śnieżynki

11. Orszak Świętego Mikołaja .Współpraca ze środowiskiem lokalnym: wyjście do Przedszkola w Oleśnie

12. Europejski Dzień Języka, Dzień Dobry w Nowym Roku: Gazetka „Dzień dobry w językach świata"

13. Dzień Śmiesznej Czapki. Przygotowanie plakatu/ogłoszenia promującego wydarzenie. Przyozdabiamy nasze głowy fantazyjnymi i nieraz szokującymi nakryciami – nagroda i zdjęcia dla odważnych. Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.

14. Przygotowanie propozycji zapisów do Statutu Szkoły w sprawie ubioru uczniów.

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2018/2019

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZSP BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top