Samorząd Uczniowski działa w składzie:

 

               Przewodniczący

     Kacper Kaczówka

  Zastępca Przewodniczącego

         Kamil Soja

      Sekretarz

    Karolina Przybyło

opiekun Samorządu Szkolnego mgr Joanna Gawlik

 

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący Anna Kapłon
Zastępca Przewodniczącego Henryka Patryjak
Sekretarz Agnieszka Kogut
Skarbnik

Wioletta Chlastawa

 

Plan pracy samorządu uczniowskiego

A Organizacja pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

1.
Wybory samorządu szkolnego

 

2.
Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego, ustalenie terminów zebrań

 

3.
Powołanie sekcji odpowiedzialnych za przepływ informacji, tablice informacyjne

 

B Uczestnictwo w pracy szkoły. Kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania: dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole.

 

1. Zapoznanie się z dokumentami szkolnymi: Statutem, WSO itp...

 

2. Współpraca Samorządu Uczniowskiego z Dyrekcją, pedagogiem, wychowawcami, pracownikami obsługi technicznej.

 

3. Dbałość o ład i estetykę sal lekcyjnych, korytarzy i toalet na terenie szkoły

 

4. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na terenie szkoły i poza nią.

 

5. Promowanie szkoły w gimnazjach: współpraca z radą pedagogiczną w celu zorganizowania spotkań informacyjnych z gimnazjalistami i ich rodzicami.

 

6. Pomoc w przygotowaniu materiałów informacyjnych dla kandydatów.

 

7. Pomoc przy organizowaniu dni otwartych dla kandydatów i ich rodziców.

 

C Edukacja zdrowotna i ekologiczna

 

1. Dbałość o higienę osobistą i estetykę ubioru.

 

2. Wskazywanie zagrożeń związanych z alkoholem, nikotyną i narkotykami.

 

3. Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką i osobami kompetentnymi w celu ustalenia działań profilaktycznych.

 

D Tworzenie ceremoniału szkolnego.

 

1.
Udział w szkolnych uroczystościach

 

2.
Udział powiatowych uroczystościach obchodów rocznic, świąt państwowych.

 

3.
Zaplanowanie i przeprowadzenie projektów uczniowskich (np. akcje charytatywne )

 

E Integracja społeczności uczniowskiej, kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej; wyzwalania inicjatyw i pomysłowości uczniów

 

1.
Pomoc w organizacji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego

 

2.
Współorganizowanie imprez szkolnych (Dzień Edukacji Narodowej, Wigilia Szkolna, walentynki, zakończenie nauki w klasach IV )

 

3.
Rozbudzenie poczucia opiekuńczości wobec słabszych – udział w akcjach charytatywnych, zachęcanie klas do współzawodnictwa w organizowaniu zbiórki np. plastikowych zakrętek dla Michałka

 

4.
Walentynki . Akcja

 

5.
Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja, 11 Listopada . Okolicznościowa gazetka

 

6.
Dzień bez papierosa Okolicznościowa gazetka.

 

7.
Dzień Edukacji Narodowej. Życzenia dla nauczycieli i pracowników administracji

 

8.
Mikołajki. Przygotowanie planu działania, rozpropagowanie wydarzenia, zapoznanie uczniów z zasadami wydarzenia. Uczniowie przebierają się w kostiumy związane ze świętami Bożego Narodzenia lub przybierają w swoim stroju świąteczne akcenty. Każda osoba biorąca udział w wydarzeniu otrzyma cukierka od Śnieżynki

 

9.
Orszak Świętego Mikołaja .Współpraca ze środowiskiem lokalnym: wyjście do Szpitala, na oddział dziecięcy

 

10.
Europejski Dzień Języka: Gazetka „Przyjaźń w językach świata"

 

11.
Akcje podejmowane na bieżąco

 

REKRUTACJA 2022/2023

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top