Klaudia Lekarczyk, uczennica klasy IV technikum architektury krajobrazu oraz Gabriela Mietelska, uczennica kl. III technikum architektury krajobrazu otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów.
W dniu 29 marca 2022 r. w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie odbyła się uroczystość wręczenia najbardziej uzdolnionym uczniom subregionu Tarnowskiego, Stypendium Prezesa Rady Ministrów.


Aktu wręczenia dokonała Małopolska Wicekurator Oświaty pani Halina Cimer. Na uroczystej gali, poprzedzonej koncertem w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie, byli obecni uczniowie, nauczyciele, rodzice i dyrektorzy szkół.
Zgodnie z art.90 h ustawy o systemie oświaty, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.
Gratulujemy wyróżnionym uczennicom i życzymy dalszych sukcesów.
W roku szkolnym 2021/2022 tak jak w latach poprzednich, stypendium otrzymują uczniowie, absolwenci szkoły podstawowej i absolwenci gimnazjum, będący uczniami szkoły ponadpodstawowej.

REKRUTACJA 2022/2023

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top