Od roku szkolnego 2017 w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta realizowany jest projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" komponent Małopolska Chmura Edukacyjna dofinansowany z Funduszy Europejskich. Projekt realizowany jest w dwóch obszarach tematycznych: budownictwo i środowisko.

 

„Małopolska Chmura Edukacyjna" to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe. Realizacja projektu w ZS w Brniu przewidziana jest na lata 2017 - 2022
W ramach projektu organizowane są: zajęcia on-line z wykorzystaniem sprzętu chmurowego służącego do komunikacji poprzez sieć internetową oraz letnie i weekendowe warsztaty naukowe.
W zajęciach on–line prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej w obszarze budownictwo oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w obszarze środowisko, uczestniczą co roku uczniowie Technikum Budowlanego oraz Technikum Architektury Krajobrazu. Co dwutygodniowe spotkania na wykładach prowadzonych zdalnie mają na celu m. innymi rozwijanie zainteresowań nauczanym zawodem, uzyskanie dodatkowej wiedzy i kwalifikacji z przedmiotów zawodowych oraz zwiększenie świadomości wyborem dalszych kierunków kształcenia.
W ramach projektu szkoła otrzymała urządzenia dostępowe: telewizory, tablice interaktywne, routery, kamery, komputery za kwotę 220.000,00 zł.
ZS w Brniu

REKRUTACJA 2021/2022

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top