Sprzątanie świata to część międzynarodowego ruchu Clean up the World, który powstał w 1988 roku Australii. W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Patronem i koordynatorem akcji "Sprzątanie świata - Polska" od 1994 jest Fundacja Nasza Ziemia. W bieżącym roku odbyła się 28 edycja akcji, pod hasłem przewodnim „Myślę, więc nie śmiecę.


W naszej szkole akcja ta zorganizowana była w dwóch etapach. Pierwszy etap odbył się 16 września, w którym uczniowie pierwszej i trzeciej kl. Technikum Architektury Krajobrazu, trzeciej kl. Technikum Budowlanego oraz pierwszej kl. Szkoły Branżowej I stopnia wyposażeni w worki i jednorazowe rękawiczki jak co roku posprzątali otoczenie szkoły oraz trasę, którą codziennie pokonują zdążając na lekcje. Niestety, niespodzianki nie było. Kilka worków zostało zapełnionych śmieciami w ciągu krótkiego czasu trwania sprzątania i na niezbyt dużym obszarze.
Drugą część akcji stanowiła „Eko-lekcja", której celem było uświadomienie naszej społeczności szkolnej odpowiedzialności za środowisko naturalne, promowanie niezaśmiecania, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań dzięki, którym zmniejszy się negatywny wpływ na środowisko. Specjalnym gościem był leśniczy Leśnictwa Podborze pan Wojciech Szczebak. W prelekcji skierowanej do młodzieży zwrócił szczególną uwagę na problem zaśmiecania i negatywny wpływ śmieci na ekosystem leśny, a także na funkcje, które spełnia las w naszym środowisku. Uczniowie dowiedzieli się również jak segregować śmieci, jak postępować z odpadami oraz jak zminimalizować ich „produkcję" w codziennym życiu.
Przesłaniem tego spotkania było pokazanie, że rozwiązaniem problemu zaśmiecania naszej planety nie jest tylko coroczne zbieranie śmieci, ale zmiana nawyków w życiu codziennym i kierowanie się zasadą LESS WASTE I ZERO WASTE.

REKRUTACJA 2021/2022

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top