Dnia 16 września 2021 roku przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej: st. sierż. Filip Srebro i sierż. sztab. Michał Tyka, przygotowali pogadankę nt. odpowiedzialności karnej nieletnich. W spotkaniu uczestniczyła młodzież klasy I technikum architektury krajobrazu, klasy I szkoły branżowej oraz klasy II technikum architektury krajobrazu i technikum budowlanego.


Pan prelegent (st. sierż. Filip Srebro) wyjaśnił kim jest osoba nieletnia (osoba, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 17 r.ż.), która miała konflikt z prawem (i ponosi w związku z tym odpowiedzialność za czyn karalny). Czyn karalny to z kolei np. posiadanie niebezpiecznego przedmiotu, zakłócanie spokoju, porządku publicznego przez osobę nieletnią; kończy się zazwyczaj zgłoszeniem na policję, lub/i do Sądu Rodzinnego, który to może udzielić w pierwszej kolejności upomnienia (jednorazowo), a w dalszej: nadzoru w postaci kuratora, zaś w ostateczności umieszczenia w zakładzie poprawczym. Jednakże nawet informacja zawierająca upomnienie kogoś już zostaje w kartotece.
Z kolei demoralizacja to czyny o utrwalonym charakterze i występujące w sposób systematyczny (np. nagminne spożywanie alkoholu, palenie papierosów, wagarowanie – za to nieletni ponosi odpowiedzialność karną, a informację o czynie wysyła się do Sądu Rodzinnego). Za ww. wymienione czyny konsekwencje często ponoszą rodzice za złe sprawowanie nadzoru nad swoim dzieckiem.
W ostateczności rodzic, który w żaden sposób nie reaguje na czyn karalny, który popełnia jego dziecko może zostać pozbawiony praw rodzicielskich. Poza tym może ponieść kary finansowe.
Pan policjant ostrzegł również przed kontaktami z osobami posiadającymi środki odurzające – nawet za najmniejszą ilość posiadanych przy sobie narkotyków grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Dlatego najlepiej nie spotykać się z taką osobą, co do której wiemy, że ma ona kontakt z narkotykami lub jest w ich posiadaniu. Przestrzegł, by również nie ulegać złudzenia szybkiego zarobku na zasadzie dealowania środkami odurzającymi, aby nie zniszczyć sobie w ten sposób swojej przyszłości, ponieważ informacja tego typu będzie się ciągnęła za osobą w sposób długofalowy. Przypomniał jednakże też, że tak naprawdę największą konsekwencją zażywania środków odurzających jest uszczerbek na zdrowiu i uzależnienie.
Policjant podkreślił znaczenie nauczyciela, który również jest funkcjonariuszem publicznym (np. za którego znieważenie, groźby karalne, naruszenie nietykalności cielesnej grozi odpowiedzialność karna od trzech miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności).
Dalszą część spotkania prezentował pan sierż. sztab. Michał Tyka. Ta część dotyczyła bezpieczeństwa w ruchu drogowym: bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych (wg statystyk najwięcej potrąceń pieszych jest właśnie na przejściach). Pan prelegent wspomniał również
o nowym przepisie (od 1 czerwca br.), którym jest zakaz korzystania z telefonu idąc przez przejście dla pieszych jak również jadąc rowerem, co jest już wykroczeniem (wystarczy, że trzymamy telefon
w dłoni jadąc na rowerze, a w sytuacji zatrzymania przez policję możemy otrzymać mandat
w wysokości 200 zł oraz 5 punktów karnych), czyli analogicznie jak w przypadku jazdy samochodem.
Pogadanka ta wpisuje się w działania podejmowane w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w szkole, w roku szkolnym 2021/2022.

REKRUTACJA 2022/2023

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top