Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych.

Terminy składania wniosków i dokumentów do szkoły:
Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. termin na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. Można złożyć wniosek on-line:

http://form.zspbren.pl/public/form.html
Wnioski złożone wcześniej zachowują ważność.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00


Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w dniu 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00
Dane osobowe uczniów będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Więcej informacji pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol
Terminy i zasady rekrutacji do technikum i branżowej szkoły I stopnia w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu dostępne są tutaj: http://www.zspbren.pl/index.php/2-uncategorised/430-terminy-rekrutacji-do-klas-i

REKRUTACJA 2021/2022

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top