8 kwietnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych w ramach projektu, pn. „Powiatowe Centrum Kompetencji Zawodowych" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Starosta Lesław Wieczorek oraz Wicestarosta Krzysztof Bryk wręczyli czeki na kwotę 6 tys. uczniom szczególnie uzdolnionych ze szkół z powiatu dąbrowskiego.

Decyzją komisji stypendialnej w roku szkolnym 2020/2021 stypendia w wysokości 6 tys. zł otrzymało między innymi dwoje uczniów z Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Brniu: Karolina Wawrzonek uczennica klasy IV technikum budownictwa i Gabriela Mietelska uczennica kl. II technikum architektury krajobrazu.
Stypendia są nagrodą za wyróżniającą pracę uczniów, wysokie wyniki i osiągnięcia w nauce.
Serdeczne gratulacje dla uczennic, ich wychowawców: pani Barbarze Grzebieniowskiej i pani Katarzynie Matusik - Kapuściak i wszystkich uczących nauczycieli.
ZS w Brniu

REKRUTACJA 2022/2023

 



  

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top