Dnia 7 kwietnia 2021 roku przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej: st. sierż. Filip Srebro i sierż. Jadwiga Schab, przygotowali pogadankę nt. odpowiedzialności karnej nieletnich. Pogadanka odbyła się przez aplikację Teams.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież klas I i II technikum i szkoły branżowej.
Pan prelegent (st. sierż. Filip Srebro) wyjaśnił przede wszystkim znaczenie w nazewnictwie: „osoba małoletnia", a „osoba nieletnia".

Osoba małoletnia to taka, która nie miała konfliktu z prawem, zaś nieletnia, to osoba (która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 17 r.ż.), która miała konflikt z prawem (i ponosi w związku z tym odpowiedzialność za czyn karalny). Ponadto wytłumaczył czym jest wykroczenie (np. przekroczenie prędkości, kradzież do kwoty 500 zł), i że wykroczenia popełnione przez osobę nieletnią są czynem karalnym. Czyn karalny (np. posiadanie niebezpiecznego przedmiotu, zakłócanie spokoju, porządku publicznego) kończy się zazwyczaj zgłoszeniem do Sądu Rodzinnego, który to może udzielić w pierwszej kolejności upomnienia (jednorazowo), a w dalszej: nadzoru
w postaci kuratora, zaś w ostateczności umieszczenia w zakładzie poprawczym. Jednakże nawet informacja zawierająca upomnienie kogoś już zostaje w kartotece. Ponadto osoba nieletnia, która na przykład kierowała pojazdem bez uprawnień lub pod wpływem alkoholu może otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów do 21 r.ż.
Pan policjant wyjaśnił również czym jest demoralizacja (palenie papierosów, spoży-wanie alkoholu, włóczęgostwo, itp.), o której popełnieniu też informuje się Sąd Rodzinny i ma to w związku z tym dalsze konsekwencje prawne.
Policjant podkreślił znaczenie nauczyciela, który również jest funkcjonariuszem publicznym (np. za którego znieważenie grozi odpowiedzialność karna do 1 roku pozbawienia wolności).
Została również przekazana młodzieży informacja o tym, że posiadanie choćby najmniejszej ilości środków odurzających jest popełnieniem przestępstwa i jest karalne – grozi za to kara pozbawienia wolności do lat 3. Przy czym pan prelegent opowiedział o skutkach zażywania substancji psychoaktywnej na przykładzie osoby, która zaczęła zażywanie takiej substancji w jej opinii w sposób kontrolowany i sporadyczny, a skończyło się na bezdomności i silnym uzależnieniu tej osoby. Dlatego wskazał też młodzieży, by w swoich wyborach kierowali się asertywną postawą.
Ostatnią sprawą, którą poruszył policjant był hejt w Internecie, który może prowadzić do skrajnych zachowań osoby hejtowanej (nawet do samobójstwa). Uczulił młodzież, by była ostrożna w nawiązywaniu kontaktów z osobami, które poznaje w Internecie i by na spotkania z takimi osobami przychodzili z kimś ze swojego otoczenia. W ogóle wskazał, żeby każde niewłaściwe zachowanie, które ktoś próbuje na kimś wymusić, by zgłaszać najbliższym bądź osobom zajmującym się takimi sprawami (policja).
Pogadanka ta wpisuje się w działania podejmowane w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w szkole, w roku szkolnym 2020/2021.

REKRUTACJA 2022/2023

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top