Szanowni Państwo, Rodzice, Uczniowie!
Wykonując zalecenia MEN zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne, przechodząc na naukę zdalną.
Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie men.gov.pl uczniowie szkół ponadpodstawowych, przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli,8 listopada br.

 

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor zorganizuje nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Lekcje prowadzone są w systemie zdalnym z terenu szkoły zgodnie z podziałem godzin w przypisanych salach lekcyjnych zgodnie z harmonogramem przydziału sal.

W okresie od 24 października do 8 listopada 2020 roku uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami sa zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19

Z poważaniem
Jarosław Boryczka

REKRUTACJA 2021/2022

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top