W dniu 15 października 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej odbył się Powiatowy Konkurs Historyczny z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Organizatorami konkursu było Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Konkurs skierowany był do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dąbrowskiego. Celem konkursu było budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa i przeszłości Ziemi Dąbrowskiej,

pogłębianie wiedzy historycznej dotyczącej Ziemi Dąbrowskiej, promowanie wśród młodzieży idei patriotyzmu oraz poczucia świadomości lokalnej i szacunku wobec dokonań minionych pokoleń, doskonalenie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania, informacji o regionie dąbrowskim i zasłużonych mieszkańców.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Podczas pierwszego etapu, do którego przystąpiło łącznie 17 uczniów z 6 szkół, uczestnicy wypełniali indywidualnie test składający się z 20 pytań. Do drugiego etapu przeszło po 3 uczniów z każdej kategorii szkoły, którzy uzyskali największą liczbę punktów w teście. Uczestnicy odpowiadali na 3 wylosowane pytania.

Test został opracowany przez Włodzimierza Piaseckiego – nauczyciela w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał dr Andrzej Skowron, Włodzimierz Piasecki oraz Mariola Smolorz naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu reprezentował Michał Kozaczka, uczeń klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia.
Michałowi gratulujemy i życzymy udziału i zwycięstw w kolejnych konkursach historycznych.

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2019/2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZSP BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top