Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1792 r. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela. 15 października 2018 roku w naszej Szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Na uroczystość przybyli nauczyciele, emerytowani nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. Przybył także pan Starosta Tadeusz Kwiatkowski i pan Grzegorz Olearczyk. W części oficjalnej glos zabrał Pan dyrektor Jarosław Boryczka, który złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękował za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły: Barbarze Grzebieniowskiej i Marcinowi Kapuściakowi. Następnie Pan Tadeusz Kwiatkowski wręczył Nagrody Starosty Pani Iwonie Świerczek i Panu Jarosławowi Boryczce. W części artystycznej uczniowie klas II TB i IV TB śpiewem i skeczami wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów. Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom oraz gościom szkoły drobne upominki.

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2019/2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZSP BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top