27 kwietnia mury naszej szkoły opuścili uczniowie klas czwartych technikum. Na uroczystą akademię z tej okazji przybył wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego Pan Marek Kopia, przedstawiciele prezydium Rady Rodziców pani Teresa Kiljan i pani Małgorzata Małek. Nie zabrakło też rodziców uczniów, którzy przybyli zobaczyć moment ukończenia szkoły średniej przez swoje dzieci.


Właściwą część akademii poprzedził krótki apel, upamiętniający wydarzenia związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja i historycznym znaczeniem tego aktu, przygotowany przez uczniów klasy III technikum.
Następnie pan dyrektor, Jarosław Boryczka w słowach skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców dziękował im za cztery lata współpracy:
„Żegnając się dzisiaj z Wami , wspominam Wasze pierwsze kroki stawiane w nowej szkole, pierwsze zajęcia, czasami przestrach malujący się na twarzach, częściej uśmiech potwierdzający trafność decyzji rozpoczęcia nauki w technikum lub ze spotkania nowych kolegów i jak to mówiliście nieraz „ fajnej atmosfery szkolnej".
Patrzyliśmy jak dorastacie, teraz będziemy przyglądać się jak radzicie sobiew dorosłym życiu. Staraliśmy się przez te cztery lata dać wam solidne podstawy do wykonywania wybranego zawodu, kształtowaliśmy wasze charaktery i postawy. Staraliśmy się  wychować was w duchu patriotyzmu i wrażliwości na sprawy drugiego człowieka.
Dziękuję Wam i waszym nauczycielom za te cztery lata pracy. Za naukę, za angażowanie się w realizowane projekty, konkursy i akademie.
Dziękuję również waszym rodzicom za czteroletnia współpracę, za obecność na wywiadówkach i uczestniczenie w życiu szkoły.
Do historii tej szkoły przejdzie z pewnością Wasz udział w praktykach zawodowych w Grecji, udział w warsztatach weekendowych realizowanych w Ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna czy studniówka na której wszyscy bawiliśmy się świetnie. W mojej pamięci pozostaniecie jako zespół klasowy tworzony przez indywidualności, osoby ciekawe świata i niebojące się nowych wyzwań. Dlatego nie wątpię ,że bez problemu poradzicie sobie w dorosłym życiu.
Bardzo dobrze też radziliście sobie na egzaminach z kwalifikacji zawodowych. Dlatego mam nadzieję , że egzamin maturalny, do którego już niedługo przystąpicie nie sprawi Wam trudności. Gratuluję wszystkim ukończenia szkoły średniej i życzę połamania piór na egzaminie maturalnym"
Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego pan Marek Kopia w słowach skierowanych do uczniów serdecznie gratulował wszystkim ukończenia szkoły, życząc powodzenia na egzaminach maturalnych oraz szczęśliwych wyborów w dorosłym życiu. Najlepszym uczniom, w imieniu samorządu powiatowego, wręczył nagrody.
W dalszej części uroczystości pan dyrektor oraz wychowawca klasy maturalnej , pan Bogdan Kowal wręczyli nagrody i dyplomy uczniom wyróżniającym się w nauce, aktywnych w pracy na rzecz szkoły i środowiska, osiągającym sukcesy w konkursach i zawodach sportowych.
Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie , którzy uzyskali świadectwa z wyróżnieniem, za średnią ocen z czterech lat nauki powyżej 4.75, byli to: Przemysław Gołębiowski, Karolina Dobrzyńska, Karolina Urbanik.
Przedstawiciele maturzystów skierowali wiele ciepłych słów do dyrekcji, nauczycieli oraz młodszych kolegów, dziękując im za wspólne pokonywanie trudności oraz chwile radości, które towarzyszyły im w czasie pobytu w szkole.
Uczniowie klasy III technikum pożegnali swoich kolegów skeczem oraz piosenką marka Grechuty w wykonaniu Iwony Puły " Dni których nie znamy"
Jeszcze tylko wspólne pamiątkowe zdjęcia oraz długo oczekiwany moment odebrania świadectwa ukończenia szkoły.
Życzymy połamania piór na egzaminie maturalnym i powodzenia w dorosłym życiu!

PREZENTACJA O SZKOLE

REKRUTACJA 2019/2020

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

BEZ CENZURY

 

bbc

ZSP BREŃ PROMO

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu

Opublikowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu na 20 kwietnia 2016

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top