23 października 2015 roku odbyło się spotkanie uczniów klasy I TAKTORTB oraz I ZSZ z panem st. asp. sztab. policji z Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, panem mgr Krzysztofem Lechowiczem.
Spotkanie to miało na celu uświadomienie młodzieży sankcji, jakie grożą za zachowania ryzykowne, podejmowane przez nieletnich.


Na początku spotkania pan policjant zapoznał uczniów z pojęciami: osoby nieletniej (osoba, która ukończyła lat 13, ale nie ukończyła lat 17), czynu karalnego, demoralizacji, by następnie przejść do odpowiedzialności nieletnich sprawców czynów karalnych według ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Przypom-niał, że demoralizacją jest łamanie ogólnie panujących norm społecznych takich jak między innymi: zaniedbywanie obowiązku szkolnego, spożywanie alkoholu, środków odurzających przez nieletnich, ich ucieczki z domów, wagary oraz udział w grupach przestępczych.
Na spotkaniu poruszono również kwestię nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego, któremu ochronę jego praw gwarantuje Kodeks Karny.
Ponadto pan prelegent wspomniał młodzieży o etyce prawdziwego kibica informując jednocześnie o agresji pseudokibiców, która miała niedawno miejsce
w Szczucinie.
Ciekawą informacją, jaką uzyskali uczniowie był fakt o zaostrzeniu przepisów dotyczących jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości (po 18 maja br. grzywna za taką jazdę wzrosła do 5 tysięcy złotych, w tym czteroletni zakaz prowadzenia pojazdów, 1 tysiąc złotych na świadczenia społeczne o wyroku „w zawieszeniu" już nie wspominając). Sankcje te mają skutecznie odstraszać każdego kierowcę na tzw. „gazie".

Spotkanie policjanta z młodzieżą klas I odbyło się w ramach profilaktyki zachowań ryzykownych, jako jedno z działań związanych z realizacją Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa 2015/2016.

 

REKRUTACJA 2021/2022

   

 

PREZENTACJA O SZKOLE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

BEZ CENZURY

 

bbc

LIDER PROJEKTU Szkoła Promująca Bezpieczeństwo Edycja 2017

 

 

PROJEKTY

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

SZLACHETNA PACZKA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top