Uczniowie klasy 2 Technikum Architektury Krajobrazu z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu wzięli udział w kursie „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni" w ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce. Grupa dziesięciu przyszłych architektów krajobrazu oprócz zajęć teoretycznych odbyła także ciekawe zajęcia praktyczne dające doświadczenie w zawodzie. Dokonano zmiany nasadzeń wokół szkoły.

Czytaj więcej...

W końcu sierpnia ogłoszono wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu przystąpili do egzaminów w zawodach: technik budownictwa, technik agrobiznesu, technik inżynierii środowiska i melioracji. Porównując wyniki osiągane przez uczniów naszej Szkoły z wynikami całej populacji zdających w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (koordynującej egzaminami na terenie województw: małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego) oraz danymi przedstawionymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, dostrzeżemy, że są one w większości o wiele wyższe niż w innych tego typach szkól w Polsce.

Czytaj więcej...

Święto Edukacji Narodowej, popularnie zwane Dniem nauczyciela jest obchodzone w placówkach oświatowych od 1972 roku. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu również upamiętniono powstanie Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji uczniowie klas II przygotowali akademię pod opieką wychowawców: Barbary Grzebieniowskiej i Joanny Gawlik.

W dowód wdzięczności za trud włożony w nauczanie pedagodzy obdarowywani byli kwiatami i drobnymi upominkami. Była to również okazja do wyróżnienia najbardziej zasłużonych pracowników, którzy otrzymali Nagrody Dyrektora Szkoły oraz Nagrodę Starosty Powiatu Dąbrowskiego.
Dyrektor Szkoły, mgr Jarosław Boryczka oraz Pan Krzysztof Michalak

Czytaj więcej...

Dnia 07.10.2014r. na orliku w Oleśnie odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce nożnej chłopców. W zawodach wzięły udział cztery szkoły ponadgimnazjalne:
ZSP Breń
ZSP DT 1
ZSP DT 2
PCEiKZ Szczucin
Organizatorem zawodów był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.
Zawody rozgrywane były w systemie każdy z każdym:

Czytaj więcej...

Biblioteka Szkolna
w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych
w Brniu ogłasza

konkurs na wiersz
o Władysławie Stanisławie Reymoncie, patronie szkoły.

Regulamin konkursu poetyckiego na wiersz o patronie szkoły,
Władysławie Stanisławie Reymoncie

Czytaj więcej...

Zgodnie z wieloletnią już tradycją również w tym roku uczniowie ZSP Breń wzięli udział w XXI Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątanie Świata 2014". W tym roku zebrano i posegregowano śmieci znajdujące się w najbliższym otoczeniu szkoły. W akcji brała udział klasa IV TAK pod opieka p. M. Piątek i p. B. Kowala. W porównaniu z poprzednimi latami zebrana ilość śmieci była mniejsza, co świadczyć może o wzroście świadomości ekologicznej uczniów naszej szkoły.

Dnia 16.09.2014r. nasza szkoła uczestniczyła w XXIII Biegu Sokoła, który odbył się w Lipinach. W klasyfikacji ogólnej zajęliśmy IV miejsce, natomiast indywidualnie I miejsce dziewcząt zdobyła uczennica I klasy Technikum Architektury Krajobrazu Natalia Kiwior. W kategorii chłopców I miejsce zajął Paweł Czajkowski uczeń klasy III Technikum Budowlanego, IV miejsce Daniel Kotlarz uczeń III klasy Szkoły Zawodowej, V miejsce zajął Wajda Krystian uczeń I klasy Technikum Budowlanego.

Strona 1 z 20

REKRUTACJA 2014/2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji w Brniu jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2014”.

PREZENTACJA O SZKOLE

BEZ CENZURY

 

bbc

SZLACHETNA PACZKA

 

 

BEZPIECZNA SZKOŁA

 

 

STUDNIÓWKA 2012

WARTO ZAGLĄDNĄĆ

_

 

 

Go to top